TriathLove Bory Tucholskie: Siódmiak i Biskupska najszybsi

To miał być towarzyski triathlon, a przerodził się w imprezę, który gościł blisko 150 zawodników, w tym kilku mocnych triathlonistów.