Szczęśliwa czapka Idena

Wygrywał w niej każde zawody. Kiedy przegrywał, wtedy nosił inną czapkę. Gustav Iden nie wierzy w szczęście, lecz w pewność siebie.